Materi Pembelajaran Sastra Bali (Drama Bali Modern)

Yéning selehin daging artos parinama kasusastran wantah mawit saking basa Sansekerta  lingganipun  sastra sané mateges aksara piranti ngajahin, tatwa kaweruhan  . Kruna sastra (úàstra ; sanskrit) pinaka wangun pasang pageh ring sajroning basa Bali,  polih pangater [su -] raris polih konfiks [ka – an] dados kruna tiron Kesusastraan. Kruna sastra sané mateges ‘ajah-ajahan’, ’kawruhan’, polih pangater [su -] sané mateges ‘luih’, ’becik’, miwah konfiks [ka –  an] sané nyinahang artos kawéntenan. Dadosnyané kruna kasusastran mateges kawéntenan utawi kawruhan  sané luih utawi becik tur mabuat. Ring sajroning panglimbakannyané, kasusastran Bali salian sané katami marupa kasusatran kuna, sané nganggé basa : Jawa Kuna, Kawi, Jawi Tengahan, Bali Kawi, taler wénten sané nganggé basa Melayu miwah sasak.

kunjungi : Web SMK TI Bali Global Singaraja

ring sor puniki silih sinunggil materi sastra Bali inggih ipun Drama Bali modern

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *